Novosti

Za obdobje:
-
Prikaži
Datum
Verzija
Modul
Opis
1.12.2016 23:00:10
5.0.304.2702
Sped
Avtomatično kreiranje prevoznega lista iz dnevnika logistične poti.
1.12.2016 22:59:18
5.0.304.2702
Sped
Na špedicijsko mapo se vnaša tudi število KM.
1.12.2016 22:58:56
5.0.304.2702
Sped
Predelal sem kreiranje špedicijske mape iz prodajnih dokumentov.
1.12.2016 22:57:50
5.0.304.2702
NabBlag
Pri prenosu postavk na naslednji dokument nabave blaga vedno prenesem vse postavke, potem pa uporabnik naknadno popravlja količine in sarže. Dodan pa je parameter, s katerim vključim star način delovanja, ki odpira dialog za vsako postavko.
1.12.2016 22:57:22
5.0.304.2702
NabMat
Pri prenosu postavk na naslednji dokument nabave materiala vedno prenesem vse postavke, potempa uporabnik naknadno popravlja količine in sarže. Dodan pa je parameter, s katerim vključim star način delovanja, ki odpira dialog za vsako postavko.
1.12.2016 22:55:51
5.0.304.2702
PlanPrv
V planiranju proizvodnje lahko upoštevam tudi naročila proizvodnji. V ta namen se v naročilu lahko tudi definirajo pomožni DN.
1.12.2016 22:54:47
5.0.304.2702
DNalog
Nova vrsta delovnega naloga - razvojni nalog.
1.12.2016 22:54:09
5.0.304.2702
BlagMP
Pri izdelavi računa na blagajni ima uporabnik možnost vnosa opisa postavke.
28.11.2016 23:06:53
5.0.303.2701
SQLReport
Pri pripravi SQL poročila se lahko definira, da se podatki lahko direktno popravljajo. Zelo uporabno za kakšne specifične zahteve uporabnikov.
28.11.2016 23:05:21
5.0.303.2701
DnevnikPot
Pri zaključevanju dnevnika logistične poti, ki ima tip "dnevnik za odpremo"avtomatično kreiram prevozni nalog za vse špedicijske mape za prejemnike z dnevnika.
25.11.2016 22:01:55
5.0.302.2700
KadrSem
V vnosu naloga za izobraževanje sem dodal še polji OPIS2 in OPIS3.
25.11.2016 22:01:02
5.0.302.2700
Dok
V pregledu dokumenta (v nabavi, prodaji in proizvodnji) sem kolono OddKol razbil na 2 novi koloni : Pren.kol in storno kol. Tako uporabnik sedaj lahko vidi, koliko je bilo realizirano in koliko stornirano, brez da bi hodil v analizo prenosov.
23.11.2016 8:30:48
5.0.301.2699
pocketPIS
Pripravljen pocketPIS 2.0, ki dela na androidnih aparatih. V PISu pa sta pripravljena 2 modula - "Napovedi prevzemov" in "Napovedi izdaj", ki sta namenjena za pripravo dela s čitalci.
23.11.2016 8:27:33
5.0.301.2699
OsVzd
V analizo vzdrževanja OS sem dodal še podatek o interni klasifikaciji iz registra OS.
17.11.2016 20:57:43
5.0.300.2698
Računi
Za izdane račune se lahko pripravi SEPA datoteka za direktne odobritve in pošlje na banko.
17.11.2016 20:56:28
5.0.300.2698
OsVzd
Dodatna polja o inventarni številki v pregledu predvidenih vzdrževanj.
17.11.2016 20:55:52
5.0.300.2698
Nabava
Pri vnosu prevzema v skladišče ne dovolim izbire skladišča, ki je označen kot neaktiven.
17.11.2016 20:55:16
5.0.300.2698
Kadr
V pregledu opravljenih seminarjev sem dodal še polji Lokacija delavca in Naziv lokacije.
17.11.2016 20:54:23
5.0.300.2698
Kadr
Vnos podatkov o opravljenih seminarjih. Direkten vnos šifre seminarja se ne shrani. Popravljeno.
15.11.2016 21:07:03
5.0.299.2697
Izmet
Izmet lahko v poentaži evidentiram tudi na zaključen DN.
15.11.2016 21:06:35
5.0.299.2697
Kartice
V analizi gibanja z vrtilno tabelo sem dodal še polje EAN artikla.
15.11.2016 21:05:43
5.0.299.2697
eRacun
Pri pošiljanju eRačuna po elektronski pošti sem sedaj dodal možnost pošiljanje direktno preko SMTP strežnika za tiste, ki nimate MAPI odjemalca.
15.11.2016 21:04:43
5.0.299.2697
DNalog
V razdelitvi določene operacije na delovnem nalogu na 2 delovna mesta lahko dovolim tudi izbiro delovnega mesta, ki sicer ni napisan kot alternativa na tehnološkem postopku.
15.11.2016 21:03:13
5.0.299.2697
AnalizaArt
V analizi artikla sem na listku "Prevzemi" dodal še kolono številka naročila.
13.11.2016 17:58:50
5.0.298.2696
SpedPrevoz
V vnosu prevoznega naloga se sedaj lahko vnaša tudi šifro vozila in voznika.
13.11.2016 17:57:22
5.0.298.2696
KljucSM
Pri pripravi ključev SM za knjiženje sem dodal še možnost razbijanja stroškov po dejavnosti in po dimenzijah.
13.11.2016 17:56:01
5.0.298.2696
Sped
Nov modul v segmentu Špedicija - Vozila.
13.11.2016 17:54:46
5.0.298.2696
Kadr
V kadrovski evidenci se lahko za vsakega delavca vnašajo podatki za knjiženje v GK po lokacijah/dejavnostih/dimenzijah.
5.11.2016 10:03:13
5.0.296.2694
OD2003
Popravki za obrazec OPZ-Stat1 v hrvaški verziji.
5.11.2016 10:02:29
5.0.296.2694
Artikel
Kopiranje kontrolnega postopka za material ni delovalo pravilno. Popravljeno.