Novosti

Za obdobje:
-
Prikaži
Datum
Verzija
Modul
Opis
14.12.2017 23:45:34
5.0.434.2854
CakLista
V modul Čakalna lista izdaj je dodana kolona STATUS čakajočega dokumenta.
14.12.2017 23:45:18
5.0.434.2854
CakLista
V modul Čakalna lista prevzemov je dodana kolona STATUS čakajočega dokumenta.
13.12.2017 12:03:58
5.0.433.2852
CakListaNab
Na čakalni listi za prevzem se ne pojavijo izbrane interne izdaje (ker ni partnerja). Popravljeno.
12.12.2017 22:30:47
5.0.433.2850
Prodaja
V analizi prodaje z vrtilno tabelo je dodano polje šifra države prejemnika.
12.12.2017 22:30:03
5.0.433.2850
Termin
V analizi potreb materiala za terminirane operacije je dodan podatek iz analize porabe za DN, da uporabnik vidi, koliko je že bilo porabljeno na tem DN in kakšna je zaloga na ML.
12.12.2017 22:27:04
5.0.433.2850
IntNarMat
Interna naročila materiala se prekvalificirajo v Interna naročila artiklov. Tako je omogočena izdelava internega naročila za skladišče izdelkov/polizdelkov.
12.12.2017 22:25:36
5.0.433.2850
Prodaja
V modulu Dobavnice ni deloval izpis računa z avansom, če je bilo vključeno davčno potrjevanje. Urejeno.
12.12.2017 22:24:39
5.0.433.2850
KPPDok
Predelani so vsi moduli, ki skrbijo za komunikacijo dokumentov s knjigo opravil.
12.12.2017 22:23:46
5.0.433.2850
CashFlow
V analizi prejemkov/izdatkov z vrtilno tabelo je manjkala šifra partnerja. Urejeno.
4.12.2017 20:45:11
5.0.432.2849
BlagMP
Pri prodaji kuponov 1Nadan.si lahko administrator določi šifro artikla, na katero se bo poknjižila provizija.
3.12.2017 16:04:02
5.0.431.2848
BlagMP
Na blagajni se lahko nastavi gumb za plačilo s kartico/gotovino/up, kjer se definira tudi šifra kartice/plačila/upnika. Sedaj je dodana še možnost definiranja zneska. V poštev pri plačilu s študentskim bonom.
29.11.2017 21:10:52
5.0.430.2847
PDF
Nekateri uporabniki imajo problem pri izvozu poročil v PDF, ker v poročilu ni šumnikov. V nastavitve predogleda je dodan parameter, da export v PDF vključi vse pisave, ki jih potrebuje. Datoteka je veliko večja, ampak na vseh računalnikih pravilno prikazana.
29.11.2017 19:35:26
5.0.430.2847
NabMat
V analizo nabavnih dokumentov z vrtilno tabelo je dodano polje Šifra pošiljatelja.
29.11.2017 19:34:20
5.0.430.2847
TouchP
Na zaključen DN ni možen vnos izmeta v poentaži.
29.11.2017 19:33:41
5.0.430.2847
KPP
Dodan je nov parameter v nastavitvah programa, s katerim program ne ponuja privzetega odgovornega delavca pri vnosu opravila ali novega dogodka v opravilu. Na ta način ga mora delavec obvezno izbrati.
26.11.2017 22:25:02
5.0.429.2846
KPPPost
Dodan je izpis postopka za vrsto opravila.
24.11.2017 14:14:26
5.0.428.2845
NabMat
V analizi prevzemov materiala z vrtilno tabelo je na voljo tudi podatek o pošiljatelju in njegovih klasifikacijah (podobno, kot v dobavnicah podatek o prejemniku).
24.11.2017 14:11:44
5.0.428.2845
Kadr
Dodan parameter za prikaz delovne dobe v javni upravi.
24.11.2017 14:10:52
5.0.428.2845
DNalog
Nov parameter za delo z delovnimi nalogi za uporabnike, ki želijo, da je sarža izdelka enaka številki delovnega naloga.
24.11.2017 14:09:12
5.0.428.2845
DNalog
V obračunu nedovršene proizvodnje ima uporabnik možnost obračuna na nivoju glavnih delovnih nalogov (če uporabljajo pomožne DN).
22.11.2017 21:30:59
5.0.427.2844
Prodaja
Ker se je število podatkov na pregledu prodajnega dokumeneta povečalo za dva nova (dobavni rok in način CSS), je vse skupaj postalo nepregledno. Zaradi tega je vmesnik malce spremenjen in tudi bolj pregleden.
22.11.2017 21:27:19
5.0.427.2844
Prodaja
Pripravljen je nov šifrant - Način CSS, v katerem uporabnik definira, kako si kupec lahko obračuna CSS. Kakšen procent velja za plačilo v koliko dneh.
22.11.2017 21:26:31
5.0.427.2844
Prodaja
Pripravljen je nov šifrant - Dobavni roki.
21.11.2017 21:35:13
5.0.426.2843
NarBlag
Sprememba kotacije metala v naročilu blaga avtomatično preračuna tekoče cene in skupen znesek dokumenta.
21.11.2017 21:34:26
5.0.426.2843
DelNalog
V pregledu nedovršene proizvodnje je na voljo nova kolona - številka glavnega delovnega naloga, kar je zelo uporabno pri pomožnih delovnih nalogih.
20.11.2017 20:04:15
5.0.425.2842
DNalog
V pregledu predajnice je na voljo nova funkcija "Izdelava etikete za delno paleto".
20.11.2017 20:04:01
5.0.425.2842
DNalog
V pregledu delovnega naloga je na voljo nova funkcija "Izdelava etikete za delno paleto".
20.11.2017 20:01:12
5.0.425.2842
AnalizaGK
Projekt.si ponosno predstavlja nov modul v analizi poslovanja : BI poročila. Modul je nadgradnja prejšnjih poslovnih poročil in omogoča pregled/izpis/analizo z vrtilno tabelo poslovnih poročil. Na voljo je nov šifrant BI podatkov, kjer uporabnik definira izvor podatkov in šifrant BI poročil, kjer uporabnik iz BI podatkov definira poročila.
16.11.2017 8:12:20
5.0.425.2842
pocketPIS
Avtomatično razknjiževanje materiala pri predaji izdelkov, ki je na voljo v TouchPoentaži, je preneseno tudi v pocketPIS. Tako uporabnik s čitalcem samo poknjiži predajo (pol)izdelkov na zalogo, program pa sam razknjiži potreben material za izdelavo. Na voljo je plugin, v katerem se za vsako podjetje lahko definira njihova logika avtomatskega razknjiževanja (sarže, lokacije ...)