Novosti

Za obdobje:
-
Prikaži
Datum
Verzija
Modul
Opis
22.6.2017 13:05:18
5.0.381.2787
BlagMP
Malce spremenjena QR koda na izpisu računa, kadar ima podjetje franšizojemalce, ki prodajajo v njihovem imenu.
22.6.2017 13:04:18
5.0.381.2787
DevSk
V rekapitulaciji deviznih analitičnih karticah po partnerjih je dodano še nekaj kolon o poslovnem partnerju (davčna številka, ulica, kraj).
21.6.2017 13:09:18
5.0.380.2786
OD2003
V XML datoteko za Rek1 obrazec je dodan podatek B09a (odpravnina delavca za določen čas).
21.6.2017 13:07:23
5.0.380.2786
NabBlaga
Pri prenosu naročila v potrditev naročila ali prevzem se v glavo dokumente prenese tudi šifra skladišča, ki je bila definirana na naročilu.
21.6.2017 13:02:33
5.0.380.2786
DNalog
V analizi delovnih nalogov z vrtilno tabelo je dodan podatek o narejeni/porabljeni količini v EM2 (za tiste uporabnike, ki uporabljajo EM2).
21.6.2017 13:01:15
5.0.380.2786
DDV
V XML datoteki za DDV obračun v slovenski verziji ni bilo zapisanega zneska za polje 014. Popravljeno.
21.6.2017 12:59:41
5.0.380.2786
Booking
Šifrant rezervacijskih mest je povezan s šifrantom artiklov. To omogoča uporabo 18 klasifikacij artiklov za iskanje in filtriranje podatkov.
21.6.2017 12:45:53
5.0.380.2786
SablRep
Pri izpisu poslovnega poročila je uporabnik dosedaj lahko dobil poročilo za določeno/izbrana SM, sedaj je to možno tudi za lokacije/dejavnosti/dimenzije.
21.6.2017 12:44:19
5.0.380.2786
SablRep
Pri izdelavi poslovnega poročila je uporabnik dosedaj lahko uporabljal podatke s kontov, stroškovnih mest, lokacij in dejavnosti. Sedaj lahko uporabljajo tudi dimenzije #1 - #6.
21.6.2017 12:42:56
5.0.380.2786
AnalParam
Pri vnosu mesečnih podatkov o spremembah na parametrih za poslovna poročila so dosedaj uporabniki lahko planirali stroške/prihodke po kontih in stroškovno mesto. Sedaj so dodane še lokacije, dejavnosti in dimenzije #1-#6.
21.6.2017 12:41:50
5.0.380.2786
GKPlan
V mesečne plane GK so dosedaj uporabniki lahko planirali stroške/prihodke po kontih in stroškovno mesto. Sedaj so dodane še lokacije, dejavnosti in dimenzije #1-#6.
21.6.2017 12:40:13
5.0.380.2786
Task
Modul Projektne naloge je nadgrajen. Gantogram je popolnoma integriran s projektno nalogo, tako da sprememba datumov v tabeli ali v gantogramu vpliva na oba.
15.6.2017 12:43:31
5.0.379.2785
DNalog
Narejena nova analiza delovnih nalogov z vrtilno tabelo. V bistvu uporabnik dobi analizo pokalkulacij delovnih nalogov za izbrano podjetje.
15.6.2017 11:19:50
5.0.379.2785
DNalog
V kalkulaciji delovnega naloga upoštevam veljavnost cen za delovna mesta in delovne operacije.
15.6.2017 11:14:35
5.0.379.2785
Normativ
Uporabnik lahko ceno delovne operacije razbije po vrstah cene. Omogočena je tudi zgodovina sprememb. Če se podjetje odloči spremeniti ceno operacije, uporabnik enostavno vpiše poleg nove cene tudi datum, od katerega le-ta velja. Za nazaj pa še vedno ostaja stara cena.
13.6.2017 22:32:05
5.0.378.2784
Kadrovska
Pri vnosu vloge za dopust si program shrani podatek o delavcu, ki je vnesel dokument.
13.6.2017 22:28:10
5.0.378.2784
Proizv
V analizo predajnic z vrtilno tabelo sem dodal še podatek o količini v dodatni EM.
13.6.2017 22:23:35
5.0.378.2784
Task
Pri shranjevanju dokumentov v opravila je omogočeno delo z vsemi shranjenimi verzijami dokumenta. Uporabnik si lahko odpre katerokoli verzijo dokumenta, ki je bila shranjena v preteklosti.
12.6.2017 22:29:36
5.0.377.2783
Prodaja
V analizi prodaje z vrtilno tabelo sem dodal še nekaj dodatnih polj o kupcu in prejemniku.
12.6.2017 22:28:06
5.0.377.2783
Kadrovska
Na večini izpisov v kadrovski evidenci je bil pri imenu in priimku delavca dodan še njegov naziv.
12.6.2017 22:26:57
5.0.377.2783
NabBlaga
Pri kopiranju postavk z odložišča na dokumente nabave blaga nisem kontroliral statusa artikla "V odhajanju". Urejeno.
12.6.2017 22:25:25
5.0.377.2783
SKAnal
V pregledu stanja konta po partnerjih uporabnik ni mogel narediti filtra po koloni "SALDO". Urejeno.
12.6.2017 22:24:24
5.0.377.2783
SKAnal
Razni izpisi analitičnih kartic niso delovali, če je uporabnik naredil filter po eni od dimenzij in želel izpisati izbrane postavke. Urejeno.
12.6.2017 22:23:13
5.0.377.2783
Normativ
Pri vnosu cen za delovna mesta sedaj dovolim vnos večih decimalk (prej 2, sedaj 6).
12.6.2017 22:21:50
5.0.377.2783
Sistem
Nove DevEx komponente - 2017.1. Na voljo so tudi novi skini.
7.6.2017 22:39:33
5.0.376.2782
Etikete
Pri pripravi etiket sem dodal še podatek o serijski številki. Ko si uporabnik pripravlja etikete iz naročila/potrditve naročil/prevzema, prenesem tudi podatek o serijski številki, če seveda obstaja.
6.6.2017 22:19:55
5.0.375.2780
Kadrovska
V modul Pregled opravljenih izpitov za Varstvo pri delu sem dodal povezavo na opravila in uredil direkten vnos podatkov.
5.6.2017 13:52:05
5.0.374.2779
PlanProd
V analizi realizacije plana prodaje sem dodal še netoteže artiklov #1 - #6.
5.6.2017 13:51:03
5.0.374.2779
Kadrovska
V pregled nezgod pri delu sem dodal povezavo na opravila in skeniranje.
5.6.2017 13:50:30
5.0.374.2779
Kadrovska
V pregledu nezgod na delu sedaj dovolim vnos brez šifre delovnega mesta, kjer se je nezgoda zgodila.
5.6.2017 13:32:32
5.0.374.2779
Booking
V glavnem oknu za rezervacije prikažem 12 RM, da je pregled prostih/zasedneih kapacitet lažji.
5.6.2017 13:31:40
5.0.374.2779
Booking
V šifrantu rezervacijskih mest si lahko označimo šifre, za katere ni možna rezervacija (zapestnice ipd).
5.6.2017 13:30:57
5.0.374.2779
AnalPart
Privzeto sortiranje dokumentov v analizi partnerja bo po datumu dokumenta od najnovejšega do najstarejšega (sedaj je bilo po zaporedni številki).
5.6.2017 13:29:27
5.0.374.2779
NapVracProd
Narejen nov modul - Napoved vračila kupca. Komercialist pripravi dokument za skladišče, ki lahko prevzame samo to, kar je bilo napovedano. Napoved se lahko veže na izdan račun.
31.5.2017 23:50:42
5.0.373.2778
BlagMP
V šifrant rezervacijskih mest (miza, apartma, zapestnica) sem dodal kolono, kjer prikažem datum in uro aktiviranja tega RM.
31.5.2017 23:49:42
5.0.373.2778
BlagMP
Pri vnosu blagajniškega računa ima uporabnik pri vnosu plačila možnost vnosa opombe za ta račun. Le-ta se vidi v današnjih in starih računov, tam jo je možno tudi spremeniti.
30.5.2017 14:15:48
5.0.372.2777
BlagMP
Dodal sem kontrolo pri skeniranju Eventim črtne kode, da niso zneski nenormalni.
29.5.2017 22:44:51
5.0.371.2776
Prevoz
Prevozni nalog, ki je pripravljen za prevoz z lastnim vozilom, se ne prenaša v glavno knjigo kot prejeta faktura.
29.5.2017 22:40:32
5.0.371.2776
OD2003
Izpis temeljnice za plačo - ker lahko v čarovniku pripravim delitev stroškov po dodatnih dimenzijah, sem pripravil tudi možnost izpisa temeljnice z dimenzijami.
26.5.2017 9:35:23
5.0.370.2775
BlagMP
Za davčno blagajno sem dodal možnost vnosa večih franšizojemalcev pri delu z eno blagajno.