Novosti

Za obdobje:
-
Prikaži
Datum
Verzija
Modul
Opis
19.10.2017 9:04:10
5.0.417.2827
PlanNabBlag
V vnos postavke plana nabave blaga je dodana funkcija "Vnos opisa postavke".
19.10.2017 9:03:15
5.0.417.2827
PlanNabMat
V vnos postavke plana nabave materiala je dodana funkcija "Vnos opisa postavke".
19.10.2017 9:02:00
5.0.417.2827
DKTem
V knjigo prejetih in poslanih računov v saldakontih je dodana funkcija "Kopiranje temeljnice".
19.10.2017 9:01:26
5.0.417.2827
KadrPog
Pogodbe o zaposlitvi - dodanih je še nekaj polj iz kadrovske (če je delavec zaposlen, datum prenehanja...)
19.10.2017 8:58:10
5.0.417.2827
KadrSem
Nalogi za izobraževanje so povezani z opravili.
17.10.2017 17:55:15
5.0.416.2826
Scheduler
Uporabnik si lahko iz opomnika direktno odpre opravilo in dela v njem (če je bil opomnik kreiran od tam).
17.10.2017 17:53:45
5.0.416.2826
ProjektNal
V pregledu projektne naloge z gantogramom ima uporabnik možnost izbire med tedenskim, mesečnim in letnim pogledom.
17.10.2017 17:52:34
5.0.416.2826
OS
V šifrantu registra OS je za vsakega uporabnika na voljo dodatna nastavitev, s katero se definira pravica do vnosa vseh podatkov OS ali pa samo vnosa tehničnih podatkov.
17.10.2017 17:51:11
5.0.416.2826
KPPLink
Dodana dodatna kontrola vnosa novega dogodka v opravilo iz ostalih modulov programskega paketa.
17.10.2017 17:50:11
5.0.416.2826
RazpisOper
Pri popravi postavke razpisa operacij za delovni nalog si lahko uporabnik prenese opis postavke s tehnološkega postopka.
17.10.2017 17:49:02
5.0.416.2826
Dell
V modulu Evidenca ur se prav tako lahko vnaša izmena na posamezno postavko (tako, kot je v uporabi v modulu Poentaža).
5.10.2017 10:11:47
5.0.413.2823
BlagMP
Narejen je "POS način" delovanja programa, ki je namenjen za delo v maloprodaji. Omogoča hitrejšo prijavo v program, lažje delo več uporabnikov z odprtim programom.
4.10.2017 15:17:55
5.0.412.2822
Sistem
Delovanje PIS 5.0 v oblaku je pohitreno in je manj odvisno od hitrosti interneta uporabnika.
3.10.2017 16:10:42
5.0.411.2821
BlagMP
V modulu Blagajna lahko uporabnik blagajniški račun shrani v rezervacijo in kasneje naredi dobavnico/fakturo namesto računa na blagajni.
2.10.2017 21:37:08
5.0.410.2820
Prodaja
Analiza prejetih naročil z vrtilno tabelo ni delovala, če je uporabnik izbral tudi polje "neralizirana količina v alt.EM". Popravljeno.
1.10.2017 11:15:11
5.0.409.2818
Zaloga
Tudi v modulu Zaloga artikla je vključeno hitro filtriranje po vseh klasifikacijah.
1.10.2017 11:14:19
5.0.409.2818
Scheduler
Če ima uporabnik pravico vpogleda v koledarje ostalih uporabnikov, si lahko v nastavitvah modula to vključi. Program si njegovo nastavitev zapomni in naslednjič so ti dodatni koledarji avtomatićno na voljo.
1.10.2017 11:12:00
5.0.409.2818
PlanProd
V vnosu postavke na plan prodaje ima uporabnik možnost dodatnega opisa postavke v polje OPIS.
1.10.2017 11:11:24
5.0.409.2818
Scheduler
V modul Koledar je vključen izpis koledarja (dosedaj so uporabniki imeli na voljo samo izvoze v HTML, TXT, XLS).
1.10.2017 11:10:07
5.0.409.2818
KPP
Ko uporabnik vnaša novo opravilo ali nov dogodek vanj, ima možnost direktnega vpisa opomnika v koledar. Če je bil dogodek za koledar označen kot celodneven, se v koledar ni zapisal tako. Popravljeno.
1.10.2017 11:08:31
5.0.409.2818
KadrPopg
V pregledu pogodb o zaposlitvi program ni prikazal podatka o SM in DM, če datum pogodbe ni bil enak datumu začetka veljavnosti. Popravljeno.
1.10.2017 11:05:36
5.0.409.2818
Sklad
Za tiste, ki v skladišču ne komisionirajo po posameznih dobavnicah, je narejen nov modul "Prenosnice". Uporabnik si lahko naredi zbirnik dobavnic po nekem ključu (kamion, logistična pot ...) in s pocketPISom pripravlja blago po tem zbirniku.
1.10.2017 11:03:36
5.0.409.2818
Scheduler
Pri vnosu novega dogodka v koledar, si uporabnik lahko izbira tudi kategorijo dogodka. V Build 2818 je dodan šifrant kategorij, kjer si uporabniki lahko sami definirajo svoje vrste.
24.9.2017 9:46:56
5.0.407.2816
Zaloga
Narejen je nov modul - Obrat zalog, ki je na voljo v modulu Zaloga artiklov. Za vsak artikel pokaže povprečno zalogo in prodajo v izbranem obdobju. Iz teh dveh podatkov potem izračun tudi obrat vsakega artikla. Na voljo je tudi vrtilna tabela.
24.9.2017 9:45:08
5.0.407.2816
SQLExp
V modul SQL raziskovalec je dodan parameter "RO transaction".
24.9.2017 9:28:03
5.0.407.2816
Termin
V modulu Terminiranje je na voljo analiza potreb materiala za terminirane operacije. Funkcija deluje samo pri tistih, ki uporabljajo tehnološke sestavnice.
24.9.2017 9:27:09
5.0.407.2816
Prodaja
V analizo z vrtilno tabelo je dodana kolona eRacunPrejemnik iz partnerja.
24.9.2017 9:26:43
5.0.407.2816
Prodaja
Analiza prodaje z vrtilno tabelo je nadgrajena. Sedaj lahko uporabnik izbira tudi vrednostna polja, ki so bila sedaj vedno avtomatično pripravljena v tabelo.
24.9.2017 9:23:29
5.0.407.2816
Artikli
V šifrantu artiklo hitro iskanje (F12) sedaj išče tudi po vseh klasifikacijah.